اهداف و چشم انداز

این نشریه با هدف کلان گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی پیرامون «گام دوم انقلاب» و کمک فکری و پژوهشی به تعالی انقلاب اسلامی قصد دارد؛

محتواهایی از مجموعه همایش های «گام دوم انقلاب» را که در قالب مقاله هستند و مورد پذیرش نهایی همایش قرار گرفته اند منتشر کند.