اعضای هیات تحریریه

رئیس

محمدرضا حسنی آهنگر

هوش مصنوعی استاد تمام، رئیس دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ihu.ac.ir
ckmihu.ac.ir

رئیس هیئت تحریریه

محسن رضایی میرقائد

اقتصاد پولی استاد تمام، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

ckmihu.ac.ir

سردبیر

روح اله تولایی

مدیرتی دانش دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

facultymembers.sbu.ac.ir/tavallaei/index.php/english
ckmihu.ac.ir

h-index: 4  

اعضای هیات تحریریه

علی رضائیان

مدیریت رفتار سازمانی استاد تمام، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-rezaeiansbu.ac.ir

سید محمد مقیمی

مدیریت علوم رفتاری استاد تمام، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

www.prof-moghimi.ir
moghimiut.ac.ir

h-index: 12  

حسن دانایی فرد

مدیریت دولتی استاد تمام، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس

hdanaeemodares.ac.ir

علی اصغر پورعزت

مدیریت دولتی استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

pourezzatut.ac.ir

سید حمید خداداد حسینی

مدیریت بازرگانی استاد دانشگاه تربیت مدرس ، تهران، ایران.

khodadadmodare.ac.ir

دکتر علی فرهی

مدیریت رفتار سازمانی استاد تمام، دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران

hrm_ihuyahoo.com

غلامرضا گودرزی

مدیریت صنعتی استاد تمام، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.

rgodarziyahoo.com

بهروز دری نوگورانی

مدیریت صنعتی استاد گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

ber_dorriyahoo.com

محمدعلی بابایی زکیلکی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت دانشگاه الزهرا سلام الله علیها، تهران، ایران.

mabzakyahoo.com

میثم لطیفی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

latifiisu.ac.ir
0000-0001-8158-1123

وجه الله قربانی زاده

مدیریت سیستم دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

v.ghorbanizadehatu.ac.ir

دکتر محمدتقی امینی

مدیریت استاد تمام؛ گروه مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

mingharb.tpnu.ac.ir

ابراهیم متقی

علوم سیاسی استاد تمام، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

emottaghiut.ac.ir

ابوالفضل محمدی

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

abdemotlaghgmail.com

مجتبی اسکندری

مدیریت منابع انسانی دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

dreskandari2010gmail.com

غلامحسین نیکوکار

مدیریت سیستم استاد، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ghnikookarchmail.ir

عـزیزاله حبیبی

شیمی الی دانشیار گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر دانشکده شیمی، رئیس دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

habibikhu.ac.ir

محمدباقر بابائی طلاتپه

علوم دفاعی استراتژیک دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام، تهران، ایران.

mbbabaeeihu.ac.ir

جانشین سردبیر

محمدامین پهلوان شریف

مدیریت منابع انسانی اسلامی استادیار، مرکز مدیریت و رهبری جهادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ckmihu.ac.ir