بررسی تاثیر اسطوره‌های ملّی بر وفاق ملّی (مطالعه موردی: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چکیده

جایگاه اسطوره در فرهنگ­های مختلف، متفاوت است؛  برخی بزرگنمایی وقایع می­پندارند و گویی تاریخ را بر اساس باب میل خود روایت می­کنند و نه آنچنان که گذشته است. در میان متفکران داخلی، اساطیر را بازتاب خواسته­هایی که انسان در زندگی روزمره خود ناتوان از برآورده­سازی آن است، مطرح کردند. به گفته الیاد، اسطوره ساختاری انعطاف پذیر است که با اشکال جدید فرهنگی سازگار است. اسطوره­ها روایت­ها و دستورالعمل­هایی هستند که از طریق آنها به رفتار­های خود جهت می­دهیم و نسبت به دنیای سیاسی و اجتماعی خود بر اساس آن­ها واکنش نشان می­دهیم که می­توانند توجیهی منطقی برای جامعه باشند. نظام­های سیاسی می­توانند با کمک اسطوره­هایشان در ترمیم احساس یگانگی ملت­هایشان و سهولت بیشتر در گستراندن حس یکپارچگی در یک سرزمین جغرافیایی بهره گیرند. از این­ رو نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای تحقق اهداف و آرمان­های اسلامی و ایرانی خود می­تواند با بهره­گیری از شخصیت­ شهید قاسم سلیمانی به عنوان اسطوره­ ملی  به حفظ یکپارچگی ملی علی رغم وجود تنوعات و سلایق فکری نائل آید. این مقاله در پی پاسخ به این سوال اصلی است که اسطوره­های ملی بر وفاق ملی با مطالعه موردی شهید قاسم سلیمانی چه تأثیری داشته­اند؟ در این راستا، برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و از فیش­برداری منابع مرتبط برای گردآوری­ داده­ها بهره جسته است. بر اساس یافته­های پژوهش، از دیگر ظرفیت­ها وسرمایه­های ملی ایران، شهید سلیمانی است که با بررسی واکنش­های گروه­های مختلف پس از شهادت شهید سلیمانی متوجه همدلی و همبستگی جامعه ایرانی خواهیم شد. نمایان شدن این همبستگی دلایلی دارد که در مطالعه شخصیت و نمود­های رفتاری شهید سلیمانی هویدا خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of National Myths on National Accord (Case Study: Shahid Haj Qasem Soleimani)

نویسندگان [English]

 • shohre pirani 1
 • morteza azizi 2
1 Assistant Professor of Political Science, Shahed University, Tehran, Iran
2 Master student of sociology, Shahed University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to explain the function of modern myths in national culture and the place of myth in different cultures; Some thinkers consider them as magnifications of events and as if they narrate history according to their wishes and not as it was in the past. Among domestic thinkers, mythology has been described as a reflection of the desires that man is unable to fulfill in his daily life. According to Mircea Eliade, myth is a flexible structure that is compatible with new cultural forms. Myths are narratives and instructions through which we direct our behaviors and react to our political and social world based on them, which can be a logical justification for society. Political systems can be used with the help of their myths to restore the sense of unity of their nations and make it easier to spread the sense of unity in a geographical land. Therefore, the political system of the Islamic Republic of Iran, in an effort to achieve its Islamic and Iranian goals and ideals, can use the character of Shahid “Qasem Soleimani” as a national myth to maintain national unity despite the diversity and tastes Achieve an idea. This article seeks to answer the main question: What effect did national myths have on national accord with the case study of Shahid “Qasem Soleimani”? In this regard, for conducting research, the qualitative method of documentary analysis and the filing of relevant resources for data collection has been used. According to the research findings, one of the other national capacities and capitals of Iran is Shahid Soleimani, and by examining the reactions of different groups after the assassination of Shahid Soleimani, we will find empathy and solidarity in Iranian society. The emergence of this correlation has reasons that will be evident in the study of the personality and behavioral manifestations of Shahid Soleimani.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National myth
 • National accord
 • Solidarity
 • Shahid Soleimani
 1. اسدی، شهام (1396). «بازشناسی انسان و اسطوره در عصر حاضر»، ماهنامه پژوهش ملل،2 (23)، 141-156
 2. هینلز، جان (1368). شناخت اساطیر ایران (ژاله آموزگار و احمد تفضلی، مترجمان). تهران: نشر چشمه، چاپ اول
 3. ستاری، جلال (1376). اسطوره در جهان امروز، تهران: نشر مرکز، چاپ دوم
 4. دلاشور، لوفلر (1386). زبان رمزی افسانه­ها (جلال ستاری، مترجم). تهران: نشر توس
 5. ارشاد، محمدرضا (1382). گستره اسطوره، تهران: نشر هرمس، چاپ اول
 6. لوی استروس، کلود (1376). اسطوره و معنا (شهرام خسروی، مترجم). تهران: نشر مرکز، چاپ اول
 7. ریکور، پل (1373). زندگی در دنیا متن (بابک احمدی، مترجم). تهران: نشر مرکز، چاپ سوم
 8. اباذری، یوسف علی؛ خورشیدنام، عباس (1390). «اسطوره اسطوره شناسی» ، دوفصلنامه مطالعات جامعه­شناختی، (39)، 197-221
 9. الیاده، میرچا (1394). رساله در تاریخ ادیان (جلال ستاری، مترجم). تهران: سروش، چاپ پنجم
 10. طاهری، محمد؛ پورعلی، منیژه؛ آقاجانی،حمید (1397). «کارکرد مأمورائی اسطوره در بخش اساطیری شاهنامه»، دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی 9 (2)، 141-163
 11. روتون، ک.ک (1378). اسطوره (ابوالقاسم اسماعیل­پور، مترجم). تهران: نشر مرکز، چاپ اول
 12. مصطفایی، عبدالمحمد (1388). وفاق اجتماعی: آسیب‌شناسی و راهبردهای گسترش آن، تهران: آوای نور
 13. کریمخانی، احمد. ۱۳۹۹، "نشست منطق رفتار سیاسی شهید سلیمانی" ، دانشگاه امام حسین علیه­السلام. مهرماه 1399
 14. غلام­پور، احمد. ۱۳۹۹، "نشست فرماندهی در مکتب شهید سلیمانی" ، دانشگاه امام حسین علیه­السلام. آبانماه 1399
 15. ابوشریف، ناصر. ۱۳۹۹، "نشست سبک مدیریت شهید سلیمانی در پیشبرد آرمان قدس شریف" ، دانشگاه امام حسین علیه­السلام. آبانماه 1399
 16. اکبری، ۱۳۹۹، "نشست ابعاد و مولفه­های قدرت نرم در مکتب شهید سلیمانی" ، دانشگاه امام حسین علیه­السلام. مردادماه 1399
 17. سعادت­نژاد، اسماعیل. 1399، "نشست شاخص­های فرهنگی در مکتب شهید سلیمانی" ، دانشگاه امام حسین علیه­السلام. مهرماه 1399
 18. زارعی، سعدالله. 1399، "جنبه­های انسانی مکتب شهید سلیمانی"، دانشگاه امام حسین علیه­السلام. مردادماه 1399
 19. بارت، رولان (1375)، اسطوره، امروز (شیرین‌دخت دقیقیان، مترجم). تهران: نشرمرکز، چاپ اول
 20. نامورمطلق، بهمن؛ عوض­پور،بهروز (1398). اسطوره و اسطوره‌شناسی نزد جوزف کمبل، تهران: موغام، چاپ اول
 21. کوزر، لوئیس‌آلفرد (1386). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی (محسن ثلاثی، مترجم). تهران: نشر علمی، چاپ سیزدهم
 22. گیدنز، آنتونی(1383 ). جامعه شناسی(منوچهر صبوری کاشانی،مترجم). تهران: نشر نی، چاپ یازدهم
 23. مارشال، گوردون (1388). فرهنگ جامعه­شناسی (حمیرا مشیرزاده، مترجم). تهران: بنیاد حقوقی میزان
 24. سوری، علی (1391). «سرمایه اجتماعی و رشد در ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 22 (69)، 49-64
 25. کوپ، لارنس (1384). اسطوره (محمد دهقانی، مترجم). تهران: نشر علمی و فرهنگی، چاپ اول
 26. زارعی، سعدالله (1398). «کنکاشی مقدماتی در مکتب سلیمانی»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، 20 (3)، 5-24
 27. ساروخانی، باقر(1387). روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، جلد اول
 28. عوض­پور، بهروز. 1398 "خبرگزاری شبستان"،قابل دسترس در: 877988 http://shabestan.ir/detail/News/ . 05/08/1399
 29. کریمی، مهران. 1398 "دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه­ای" قابل دسترس در: https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=44644  . 08/08/1399

 

منابع انگلیسی

Campbell Joseph (2003).The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work, third edition. Novato, California: New World Library.

Grant, Ginger (2005). Re-Visioning the Way We Work: a Heroic Journey. IUniverse, Inc.

Durkheim, Emile (1997). The Division of Labor in Society, Simon and Schuster.

Parsons, Talcott (1991). The Social System, Psychology Press.

Segal, Robert A (2015). Myth: A Very Short Introduction, OUP Oxford, Second Edition.

Campbell, Joseph (2017). Occidental Mythology, Joseph Campbell Foundation.

Barthes, Roland (1957). Mythologies, Vintage Publisher.