دوره و شماره: دوره 2، مقالات برگزیده دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب - شماره پیاپی 3، 1399 
سیر تطور فرماندهی شهید حاج قاسم سلیمانی

صفحه 1-21

احمد غلامپور؛ حمیدرضا قائدعلی؛ محمد امین حاکمی


تبیین مبانی و اصول مدیریت سرمایه‌های انسانی شهید سلیمانی

صفحه 1-17

غفور کارگری؛ محمدامین پهلوان شریف؛ مجتبی علویان


تبیین جنبه‌های انسانی مکتب شهید سلیمانی

صفحه 1-19

سعد الله زارعی؛ ایوب پورقیومی؛ مجتبی علویان


فهم منطق رفتارسیاسی شهید سلیمانی

صفحه 1-19

احد کریم خانی؛ ایوب پورقیومی؛ هادی رنجبر


شاخص های مدیریت راهبردی شهید سلیمانی برای تولید قدرت

صفحه 1-50

عبدالله مبینی دهکردی؛ حسن امینی؛ محسن خلیل‌آزاد


منشأ، ابعاد و مؤلفه‌های قدرت نرم در مکتب شهید سلیمانی

صفحه 1-37

حسین اکبری؛ ایوب پورقیومی؛ حسن امینی؛ حسین آماده