شاخصه های مدیران اقتصادی از منظر مکتب شهید سلیمانی (مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب و شاخص های انقلابی گری)

نویسندگان

1 دانشیار، اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، معارف اسلامی و اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب در سرفصل مربوط به اقتصاد می فرمایند: اقتصاد یک نقطه کلیدیِ تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. بر اساس شواهد و قرائن، حضور مدیران و مسئولان نالایق و بی کفایت در جایگاه اقتصادی، زمینه ساز ایجاد نفوذ و تضعیف اقتصاد کشور گردیده است؛ لذا از آنجا که اقتصاد قوی، نیازمند مدیران لایق و قوی است تا سکان دار این عرصه مهم باشند، نمونه عینی و الگوی عملی چنین مدیرانی در میدان عمل، شهید سلیمانی و مکتب اوست که تجلی واقعی از شاخص های انقلابی گری است. لذا در این مقاله با روش پژوهش اسنادی از طریق تحلیل تبیینی –  توصیفی از بیانات مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) در دو محور بیانیه گام دوم انقلاب و شاخص های انقلابی گری به بررسی و استخراج شاخص های مدیران اقتصادی در مکتب شهید سلیمانی در سه بعد ارزشی، عملیات اجرایی و دانش تخصصی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of economic managers from the perspective of Shahid Soleimani school

نویسندگان [English]

 • Hojatolah Abdolmaleki 1
 • Sajad Shahsavari 2
1 assistant professor at the Department of Economic, Imam sadegh University, Iran˒tehran
2 Master of Economics, Imam Sadegh Iran˒tehran
چکیده [English]

The Supreme Leader of the Islamic Revolution states in the statement of the second step of the revolution on the topic of economics: Economics is a defining key point. A strong economy is a strong point and an important factor in the country's invincibility and impenetrability anda weak economy is a weakness and a ground for the influence, domination and intervention of the enemies. Based on evidenceˌthe presence of incompetent managers and officials
Inadequate economic statusˌ it has paved the way for the influence and weakening of the country's economyˌ Therefore, since a strong economy needs competent and strong managers to be at the helm of this important fieldˌ an objective example and practical model of such managers in the field of actionˌ shahid Soleimani and her school are the real manifestation of the indicators of revolution. Therefore, in this article with the method of documentary research through explanatory analysis - a description of the statements of the Supreme Leader in the two axes of the statement, the second step of the revolution and the indicators of revolutionˌ the indicators of economic managers in Shahid Soleimani school in three dimensions of value, executive operations and specialized knowledge have been studied and extracted.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economyˌ Shahid Soleimani Schoolˌ Statement of the second step of the Islamic Revolutionˌ Indicators of revolution
 1. بیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، ir
 2. سیف، اله مراد، (1391)، " الگوی پیشنهادی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه علمی و پژوهشی علوم سیاسی آفاق امنیت، سال پنجم، شماره16
 3. سیف، اله مراد، (1392)، " مقدمه ای بر نقشه راه پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی بسیج، سال شانزدهم، شماره 61
 4. شفیعی و همکاران، (1399)، تربیت و تعالی دینی(2)، پژوهشگاه علوم انسانی امام صادق(ع)، زمزم هدایت
 5. صادقی فسایی، سهیلا، عرفان منش، ایمان، (1394)، مبانی روش شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی، راهبرد فرهنگ، شماره 29
 6. عبدالملکی، حجت الله (1393)، نظریه اقتصاد مقاومتی: درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل، انتشارات سدید، تهران
 7. متن بیانیه گام دوم انقلاب، 22/11/97
 8. وصیتنامه سپهبد شهید سلیمانی