ویژگی‌های رفتاری، مکتبی و دستاوردهای سردار سلیمانی

نویسنده

استادیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

قهرمان‌های ملی، نقشی ماندگار و تأثیرگذار در شکل‌گیری، حفظ و انتقال ارزش‌های مذهبی و فرهنگی دارند. اهمیت افراد تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف علمی، هنری، اجتماعی، سیاسی و نظامی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی ویژگی‌های رفتاری، مکتبی و دستاوردهای سردار سلیمانی بوده است. برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. داده‌های تحقیق در قالب کتاب، مقاله، سخنرانی، و مصاحبه با استفاده از نرم‌افزار Atlas.ti مورد تحلیل قرار گرفتند. داده‌ها شامل سه مقولة اصلی در قالب ویژگی‌های شخصیتی ـ رفتاری، ویژگی‌های مکتبی، و دستاوردها طبقه‌بندی شدند. «شجاعت»، «تواضع و فروتنی»، «بی‌تعلقی به دنیا»، و «سخت‌کوشی»، مهمترین ویژگی‌های شخصیتی ـ رفتاری سردار سلیمانی می‌باشند. همچنین دو بعد «ولایت‌مداری» و «روحیة انقلابی» به عنوان ویژگی‌های مکتبی ایشان شناسایی گردید. به علاوه، دستاوردهای سردار سلیمانی در قالب پنج بعد «دستاورهای معنوی»، «دستاورهای فرهنگی»، «دستاورهای دفاع مقدس»، «دستاورهای ملی» و «دستاورهای فراملی» طبقه‌بندی شد. «احیای انقلاب»، «احیای یاد و خاطره شهدا»، «پرورش نیروی انسانی»، «وحدت‌آفرینی در جامعه» و «خنثی کردن نقشه آمریکا در منطقه» به ترتیب مهمترین دستاوردهای این شهید والا مقام می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavioral and School Characteristics, and Achievements of General Soleimani

نویسنده [English]

 • Omid Mahdiye
Assistant professor at the Department of Management and Accounting, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

National heroes have a lasting and influential role in shaping, preserving and transmitting religious and cultural values. The importance of influential people in various scientific, artistic, social, political and military fields has always been considered by researchers. The aim of present study was to identify the behavioral and school characteristics and achievements of General Soleimani. Qualitative method of thematic analysis has been used to conduct this research. Research data in the form of books, articles, lectures, and interviews were analyzed using Atlas.ti software. The data were classified into three main categories in the form of personality-behavioral characteristics, school characteristics, and achievements. "Courage", "humility", "not belonging to the world", and "hardworking" are the most important personality-behavioral characteristics of Gneral Soleimani. Also, two dimensions of "leadership-orientation" and "revolutionary spirit" were identified as his school characteristics. In addition, General Soleimani's achievements were classified into five dimensions: "spiritual achievements", "cultural achievements", "holy defense achievements", "national achievements" and "transnational achievements". "Reviving the revolution", "reviving the memory of the martyrs", "human resource development", "creating unity in society" and "neutralizing the US plan in the region" are the most important achievements of this high-ranking martyr, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • General Soleimani
 • Personality-Behavioral Traits
 • School Characteristics
 • Achievements
 1. احمدی، سیروس (۱۳۸۹). بررسی شکاف نسلی در بین ایثارگران و فرزندان آنها در شهر شیراز. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، صص. 11-2. کرمانشاه: دانشگاه رازی.
 2. اخوان ارمکی، عباسعلی و حمیدیان، فاطمه (۱۳۸۹). باز خوانی وصیتنامه شهدا راهکاری برای مقابله با جنگ نرم. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، صص. 26-12، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
 3. اسفندیاری صفا، خسرو و دهقان، حبیب‌الله (۱۳۹۵). الگوی فرماندهی مطلوب از دید فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. مدیریت نظامی، 59، 105-87.
 4. باقری دولت آبادی، علی (1389). ابزارها و چگونگی تأثیرگذاری جنگ نرم بر تضعیف فرهنگ ایثار و شهادت. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، صص. 56-40، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
 5. بروکس، این (2009). مدیریت رفتار سازمانی (فرد، گروه، سازمان). ترجمه دکتر امید مهدیه و دکتر قاسم انصاری رنانی، تهران: مهربان نشر، 1394.
 6. بیاتی، ندا (۱۳۸۹). تحلیل ایثار و شهادت طلبی در دفاع مقدس. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، صص. 73-65، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
 7. تاجور، آذر؛ پورطهماسبی، سیاوش و حسینی، امین (1387). نقش آموزش و پروش در نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت، مجموعه مقالات همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 8. تقوی، سید محمدرضا (۱۳۹۰). نظریه پردازش، پذیرش و پرروش دین: رویکردی نرم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت، تربیت اسلامی، ۶ (۱۲)، ۱۰۳-۷۵.
 9. جانفشان، کامران و حسینی، مهین (۱۳۸۹). ماهیت و چیستی ایثار و شهادت و ارتباط آن با توسعه کشور. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، صص. 116-106، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
 10. چراغی، نسرین و اسلام پناه، مریم (۱۳۸۹). تأثیر فرهنگ ایثار و شهادت در گسترش اخلاق و معنویت در جامعه. مجموعه مقالات همایش ملی ایثار و شهادت و توسعه کشور، صص. 105-92، کرمانشاه: دانشگاه رازی.
 11. خانی، علی و محمدی، حمیدرضا (۱۳۹۹). بازشناسی مؤلفه‌های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر بیانات امام خامنه‌ای مد ظله العالی، مطالعات راهبردی بسیج، 23 (۸۶)، 1-1.
 12. دهقانی‌پوده، حسین و پاشایی هولاسو، امین (۱۳۹۹). تدوین الگوی فرماندهی شهید قاسم سلیمانی، مدیریت اسلامی، 28 (۲)، 37-13.
 13. سلیمی، حسین (1368). روانشناسی نظامی. تهران: نشر و تبلیغ بشری.
 14. شهرکی‌پور، حسن (1392). بررسی محتوای کتب درسی دووره راهنمایی تحصیلی در گسترش فرهنگ ایثار و شهادت. پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، 10 (۲)، 108-97.
 15. ضماهنی، مجید و حجرگشت، سعید (1394). طراحی و تبیین الگوهی فرماندهی (رهبری) سردار شهید حسن باقری. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 10 (4)، 607-584.
 16. کاوه، ناصر (۱۳۹۸). من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت. تهران: نوآوران سینا.
 17. کریمی، سیدعبدالمجید (1399). رفیق خوشبخت ما. مشهد: انتشارات زائر رضوی.
 18. کیانی‌زاده، میثم و گلشنی، علیرضا (1395). شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاستگزاران عمومی مبتنی بر مدیریت جهادی، مطالعات راهبردی بسیج، 19 (72)، 70-58.
 19. محمد مظاهری، محمد (1399). ارائه الگوی مدیریتی در تراز انقلاب برای مدیران عالی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سبک مدیریتی شهید سپهبد قاسم سلیمانی، مدیریت اسلامی، 28 (1)، 46-21.
 20. موسی‌پور، نعمت‌الله (۱۳۹۱). ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به کمک برنامه درسی در دوره ابتدایی، تحقیقات فرهنگی، ۵ (۳)، 126-103.

 

منابع انگلیسی

Cattell, R. and Kline, P. (1977). The Scientific Analysis of Personality and Motivation, London: Academic Press.

Eysenck, H. (1973). Eysenck on Extroversion, London: Crosby, Lockwood & Staples.

Lewin, K. (1951). ‘Formalization and progress in psychology’, in Cartwright, D. (ed.), Field Research in Social Science. New York: Harper.

Myers, M. (1987). Introduction to Type, Oxford: Oxford Psychologists Press.

Robbins, S. p., and Coulter, (2018). Management, 14th edition, Harlow, UK: Pearson Education.

Rogers, C. (1970). On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy, Boston: Houghton Mifflin.