نظریه نظم نوین انقلابی در روابط بین‌الملل؛ مبتنی بر گفتمان مقاومت و دیپلماسی نهضتی

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه جامع امام حسین «ع»؛ تهران، ایران

چکیده

نظریه نظم نوین انقلابی در برابر نظم نوین جهانی (بخوانید نظم نوین امریکایی) در چارچوب آرمان اصلی انقلاب اسلامی یعنی برپایی حکومت عدل جهانی که تداوم راه انبیاء الهی است، معنا و مفهوم پیدا می‌کند. این نظریه از وصیت‌نامه مولای متقیان، امام علی علیه‌السلام «أُوصِیکُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ‏ أَمْرِکُمْ‏ وَ صَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِکُم‏» که همه را به «تقوای الهی»، «نظم امر» و «اصلاح ذات‌البین» دعوت می‌کند، الهام گرفته است؛ چرا که با منطق حکمرانی، همسویی و هماهنگی حقیقی میان نظم در امور داخلی، امور منطقه‌ای و امور بین‌المللی بدون اصلاح مناسبات ذاتی و درونی میان ملت‌ها علیه رژیم های یاغی و باغی و طاغی به پشتوانه تقوای الهی امکان‌ناپذیر است. در این خصوص زمینه‌سازی برای کاربست عملی نظریه نظم نوین انقلابی با رویکرد تمدنی جز با نگاه وسیع فرامرزی و فرامنطقه‌ای به جغرافیای مقاومت در عرصه سیاست داخلی و خارجی مبتنی بر عقلانیت راهبردی انقلابی به سامان نخواهد شد و یکی از مصادیق راهبردی عقلانیت انقلابی، دیپلماسی نهضتی است که ظرفیت متحد نمودن و یکپارچه کردن ملل ستمدیده و دُول مستقل را بر محور و مدار مقاومت بارها به اثبات رسانیده است؛ و این بدین علت است که دیپلماسی نهضتی با «سلطه» و «اشغال» از یک طرف و «الحاد» و «تکفیر» از طرف دیگر به یک میزان مبارزه و مقابله می‌نماید؛ یعنی مبارزه با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل و همچنین مقابله با اسلام‌هراسی و افراط‌گرایی؛ کمااینکه پرچم استقلال‌طلبی، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی را در میان ملتها همین دیپلماسی نهضتی به اهتزاز درآورده است. در این خصوص، معتقدم که سیاست راهبردی انقلاب اسلامی در منطقه باید به سمت به ‌صفر رساندن نفوذ امریکا در منطقه مدیریت و هدایت گردد که بدون توجه و اهتمام جدی به این موضوع، نظم سیاسی مطلوب انقلاب یعنی نظم نوین انقلابی در منطقه و در جهان شکل نخواهد گرفت و این مهم نکته‌ای است که رهبر معظم انقلاب با هوشمندی و هوشیاری تمام، صریح و صادقانه در بیانیه مهم گام دوم انقلاب به مثابه «مانیفست انقلابی‌گری» مورخ 22 بهمن 1397 با عنوان « برچیدن بساط نفوذ نامشروع امریکا از منطقه‌ غرب آسیا » بر روی آن تأکید ویژه نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of the New Revolutionary Order in International Relations;Based on the Discourse of Resistance and Movement Diplomacy

نویسنده [English]

  • Rouhollah Ghaderi Kangavari
Corresponding author: associate professor at the Department of International Relations, Imam Hossein Comprehensive University, Iran
چکیده [English]

Theory of the new revolutionary order versus the new world order (New American Order) finds meaning in the framework of the main ideal of the Islamic Revolution, namely the establishment of a global governance of justice, which is the continuation of the path of the divine prophets. This theory is taken from the testament of Imam Ali (peace upon him) which invites everyone to "divine piety", "Order in affairs" and "reform of disputes". Because good governance is impossible without harmony between order in domestic affairs, regional affairs and international affairs and without reforming the inherent and internal relations between nations against the dominant regimes. In this regard, the groundwork for the practical application of the theory of the new revolutionary order with a civilized approach will not be laid except with a broad transnational and transregional view of the geography of resistance in the field of domestic and foreign policy based on revolutionary strategic rationality to unite the oppressed nations and the independent states on the axis of resistance against "dominance" and "occupation" on the one hand and "atheism" and "takfir" on the other hand to the same extent; That is, fighting global arrogance and international Zionism, as well as confronting islamophobia and extremism;
In this regard, I believe that the strategic policy of the Islamic Revolution in the region should be managed and directed towards reducing the American influence in the region to zero. This is an important point that the Supreme Leader of the Revolution has emphesizen on it in the important statement of the second step of the revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance
  • the New Revolutionary Order
  • Movement Diplomacy
  • External Deepening
  • Foreign Policy
قرآن مجید
امام خمینی ( 1378). صحیفه امام. ج 9، ج 10، ج 12. تهران: انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. 
اکبری، حسین.(1390) «علل رشد رو به تزاید تروریسم در نیم قرن اخیر و راهکارهای مقابله با آن». در تروریسم؛ مفهوم شناسی و مبانی نظری. تهران: مجموعه مقاله های کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی علیه تروریسم برای صلح عادلانه.
الیاسی، محمدحسین.(1387) « ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی آستانه تحمل مردم ». فصلنامه مطالعات بسیج. سال یازدهم. شماره 40. پاییز.
بایلیس، جان و استیو اسمیت. (1383)جهانی شدن سیاست:روابط بین الملل در عصر نوین. جلد اول.تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر
پوستین چی، زهره و ابراهیم متقی.(1390) زبان سیاسی مقاومت اسلامی در سیاست بین الملل. فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل. دوره نخست. شماره یکم. پاییز.
جوادی آملی، عبدالله.(1378) فطرت در قرآن. قم:نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله.(1388) روابط بین الملل در اسلام. قم مرکز نشر اَسراء.
چگینی، عباس (1387) ابعاد پروژه DDR امریکا در جهان اسلام. تهران: اندیشکده یقین.
داوری اردکانی، رضا.(1361) روشنفکری و روشنفکران، انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم. تهران: انتشارات مرکز فرهنگی علامه طباطبایی.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال.(1389) «مبانی فرانظری نظریه اسلامی روابط بین الملل». فصلنامه بین المللی روابط خارجی. سال دوم. شماره ششم. تابستان.
دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1391). «الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل». فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل. دوره نخست. شماره سوم. بهار.
 دیویتاک، ریچارد.(1995)«پروژه نوگرایی و نظریه روابط بین الملل».در اندرو لینکلیتر.(1386).نوواقع گرایی،نظریه انتقادی و مکتب برسازی.تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه.
زیباکلام، صادق.(1388) «سراب علوم سیاسی در ایران؛ کنکاشی در اسباب و علل عقب ماندگی علوم سیاسی در ایران». در بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران. به اهتمام حسین سلیمی. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-شریعتمداری جزائری، آیه الله سید نورالدین.(1385) «فقه روابط بین الملل». فصلنامه علوم سیاسی. سال نهم. شماره سی و ششم. زمستان.
شور، فرانسیس. (1390) امپراتوری روبه مرگ.  ترجمه علیرضا طیب. تهران: ابرار معاصر.
صدقی، ابوالفضل.(1384) «عدالت محوری استراتژی سیاست خارجی دولت اسلامی و بسیج جهانی اسلام». در ششمین همایش سراسیر هادیان سیاسی: بسیج دولت اسلامی همبستگی ملی.تهران: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج، بهمن.
طباطبایی، سید محمد حسین و مرتضی مطهری.(1350) اصول فلسفه و روش رئالیسم. قم: دارالعلم.ج اول.
علم الهدی، جمیله.(1388) نظریه اسلامی تعلیم و تربیت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 علیخانی،علی اکبر(1390). «مبانی و اصول روابط بین الملل در اسلام». فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل. دوره نخست. شماره یکم. پاییز.
 علیخانی،علی اکبر(1391). «قابلیت ها و فرصت های نظریه پردازی اسلامی-ایرانی روابط بین الملل». فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل. دوره نخست. شماره سوم. بهار.
علیخانی، علی اکبر.(1386)«شاخص های روش شناختی تفکیک مطالعات سیاسی اسلام». در علیخانی، علی اکبر و همکاران. روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام.تهران:انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
علوی، سید محمود.(1387) مبانی فقهی روابط بین الملل. تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر.
فولر، گراهام.(1372) قبله عالم: ژئوپولیتیک ایران. ترجمه عباس مخبر. تهران: نشر مرکز.
قادری کنگاوری، روح الله. (1394)نظریه مقاومت و نظریه های غربی روابط بین الملل. تهران: نشر مخاطب.
قادری کنگاوری، روح الله. (1398) مقاومت و دیپلماسی نهضتی؛ تحولات، فرصت ها و چالش ها. تهران: دانشگاه جامع امام حسین (ع).
 قاسمی، حاکم. (1388). تأثیر انقلاب اسلامی بر آموزش و پژوهش در علوم سیاسی. بررسی وضعیت آموزش و پژوهش علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران، به اهتمام حسین سلیمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم.
-قوام،سید عبدالعلی.(1384)روابط بین الملل:نظریه ها و رویکردها.تهران: سمت.
محمد زاده، رضا.(1387) معرفت شناسی: مقدمه ای بر نظریه شناخت. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
مشیرزاده،حمیرا.(1384)تحول در نظریه های روابط بین الملل. تهران: سمت.
مطهری، مرتضی.(1370) عدل الهی. چاپ پنجم،تهران:صدرا.
مطهری، مرتضی.( 1368) مسئله شناخت.چاپ چهارم. تهران:صدرا.
ب) منابع لاتین
Ashley,Richard K.(1983)”Three Modes of  Economism”. International Studies Quarterly. Vol,27.No,4.
Brown,C.(1992) International Relations Theory :New Normative Approaches. New York:Columbia University Press.
Burchill, S.(2001) "Introduction". In S. Burchill et al. Theories of International Relations. 2nd edn. Basingstoke:Palgrave.
Carr,E.H.(1941)The Future of Nations:Indepenence or Interdependence. London: Kegan Paul.
Cox,R.W.(1981)”Social Forces,States and World Order:Beyond International Relations Theory”.Millenium,23(2).
Cox, R.(1987) Production, Power and World Order:Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press.
Cox,R.(1996)”A perspective On Glibalization”.In J.H.Mittleman. ed. Globalization: Critical Reflections.Boulder.COL: Lynne Rienner.
Farzaneh, Mateo Mohammd.(2007) "Shi'ii Ideology, Iranian Secular, Nationalism and the Iran-Iraq war(1980-1988).Studies Ethnicity and Nationalism. Vol,7. No,1.
Guzzini, Stefano.(2001) "The Significance and Roles of Teaching Theory in International Relations". Journal of International Relations and Development.Vol,4. No,4.
Hollis, M. and Smith, S.(1991)Explaining and Understanding International Relations. Oxford: Clarendon Press.
Hollis,M and Smith,S.(1991)”BeWare of Gurus:Structure and Action in International Relations”. Review of International Studies 17.
Lapid,Yousef.(1989)’The Third Debate:On The Prospects of International Theory in a Post-Positivist Era”.International Studies Quarterly, 33(3).
Linklater,A.(1990)”The Problem of Community in International Relations”. Alternatives 15.
Labuc, s. (1991). Cultural and socital factors in Militar Organization. NewYork: John Wiley.
Nau, Henry R. and Tai, John.(2007) Teaching IR Theory to Teenagers (First Year IR Students). Paper Presented at APSA Teaching and Learning Conference, Charlotte. NC, Feb.
Rosenau,J.(1982)”Order and Discord in the Study of World Politics”. In Maghroori  ,R and Ramberg,B.eds.(1982)Globalism Vs Realism. Boulder,Co:Westview Press.
Smith, S. and Owens, P.(2008)"Alternative Approaches to International Theory". In J Baylis, S. Smith and P. Owens(eds) The Globalization of World Politics:An Introduction to International Relations. 4th edn. Oxford: Oxford University Press.
Vasquez,J.(1997)”The post-positivist Debate: Reconstructing Scientific Enquiry and International Relations theory after Enlightenment’s Fall”.In Booth,K and Smith,S(1997).International Relations Theory Today.University Park,PA:The Pennsylvania State University Press.
Waltz, Kenneth.(1979)Theory of International Politics.New York: Random House.
Wight,M.(1966b)”Why Is There No International Theory”.In Butterfield,H and Wight,M.eds. (1966)Diplomatic Investigations: Essays in the Theory of International Poitics.London:Allen and Unwin.
https://www. state.gov/secretary/remarks/2018/05/282301.htm
http://www.imam-khomeini.ir/fa/n2837/           
http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=14774