مکتب شهید سلیمانی در آیینه بسیجِ سفیرانِ تحوّل‌گرا، تعالی‌بخش و تمدّن ساز

نویسندگان

1 مقطع دکتری تخصصی مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

چکیده

در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، نقش کارگزاران در تعالی نظام اسلامی منحصر به فرد است و مسئله کلیدی و حتی حیاتی در کارآمدی و تعالی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق آرمان تمدنی خود، تربیت و به کارگیری کارگزاران شایسته در تراز دولت اسلامی است؛ بنابراین معرفی مؤلفه های شایستگی کارگزاران تراز به منظور پرورش و تعالی ایشان ضروری به نظر می رسد. در همین راستا این مقاله تلاش نمود با احصای مؤلفه های شایستگی کارگزاران تراز دولت اسلامی ایران از یک سو و معرفی شهید سلیمانی در ساحت یک مکتب و کارگزار تراز از سویی دیگر، در راستای پرورش و تعالی کارگزاران و نیز زمینه سازی تحقق دولت اسلامی در فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی ایران – دوّمین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدّن سازی - گام بردارد.
 بدین منظور در فرآیند پژوهش، از یک سو در راستای احصای مؤلفه های شایستگی کارگزاران تراز با بهره گیری از نظریه داده بنیاد متنی (استقرایی)، کلیه بیانات آیت الله خامنه ای با رویکرد تمدنی در جمع کارگزاران از سال 1379 تا 1398 فیش برداری و داده ها با کدگذاری های باز، انتخابی و نظری در قالب رویکرد نوظهور نظریه داده بنیاد (الگوی گلیزر و استراوس)  تحلیل و از سویی دیگر، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون (استقرایی - قیاسی) مجموعه بیانات، پیام ها و احکام معظّم له درارتباط با شهید سلیمانی، شایستگی های تراز ایشان شناسایی گردید.
مبتنی بر رویکرد راهبردمحور و ارزش محور در تعیین شایستگی ها، تعداد 22 مقوله اصلی برای شایستگی های کارگزاران شناسایی و در سه کد بنیادی تحوّل گرا، تعالی بخش و تمدّن ساز دسته بندی و همچنین به منظور معرفی شهید سلیمانی در ساحت یک مکتب، تعداد 147 کد، 102 مضمون پایه، 12 مضمون سازمان دهنده (مجاهدِ شجاعِ فی سبیل الله، فداکار و ایثارگر، شهادت طلب، برجستگی های ممتاز در سلامت معنوی و اعتقادی، حکیم، نفوذ کلام و روح افزا، محبوب و مردمی، انقلابی تراز، وحدت آفرین، نقش ممتاز و تاریخ ساز در خدمات ارزشمند، استکبارستیز، پشتیبان ملّت ها و کشورهای محور مقاومت) و 3 مضمون فراگیر (تحوّل گرا، تعالی بخش و تمدّن ساز) احصاء گردید.
با عنایت به یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که نظام جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری مؤثر از مؤلفه های مکتب شهیدسلیمانی و تربیت و سازماندهی هوشیارانه کارگزاران ترازِ دولت اسلامی هم راستا با شایستگی های تحوّل گرا، تعالی بخش و تمدّن ساز در افق تمدّنی انقلاب اسلامی در جهان کارآمدتر باشد و با هم افزایی کارگزاران خود در قالب «بسیجِ سفیرانِ تحوّل گرا، تعالی بخش و تمدّن ساز»، گام های استوارتری در جهت تمدّن سازی بردارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shahid Soleimani School in the Mirror of Basij of transformative, transcendental and civilized ambassadors

نویسندگان [English]

 • Majid Bisheh 1
 • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
1 PhD Of human resources management at the Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate professor at the Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The public officials' role in the excellence of the Islamic system is exclusive at the inauguration of the second step of the Islamic Revolution of Iran & In order to realize his civilized ideal, Training and employment of competent public officials' at the aligned with the Islamic government is a key and even vital issue in the efficiency and excellence of the Islamic Republic of Iran; Therefore, it seems necessary to introduce the competency components of aligned public officials' in order to nurture and excel them.
In this regard, this Article attempted to take a new step in the life of the Islamic Republic of Iran By identify the competency components of the Public officials’ competencies aligned with The Government of the Islamic Republic of Iran on the one hand and introduce Shahid Soleimani in the field of a school and aligned public officials' on the other hand, in order to nurture and excel the public officials' and also pave the way for the realization of the Islamic State.
In the research process, having used textual Grounded Theory (Inductive), all Ayatollah Khamenei’s statements were recorded among the public officials, and the data were analyzed by open, selective and theoretical coding; too, identify the aligned competences with The Shahid Soleimani by Theme analysis (Inductive - deductive) of the collection of statements, messages and rulings of Ayatollah Khamenei in relation to Shahid Soleimani.
Based on the strategy-oriented and value-oriented approach in specifying the competencies, 22 main categories for public officials' competencies and categoried into three substantive codes: transformational, Exalting and civilizing & also to introduce Shahid Soleimani in the field of a school and aligned public officials' identify 147 codes, 102 basic theme, 12 organizer theme & 3 inclusive theme (transformative, transcendental and civilized).
Government of the Islamic Republic of Iran can be effective at the horizon of the civilization of Islamic Revolution in the universe, by effectively use of the components of Shahid Soleimani school & training and organizing the public officials aligned with The Government of the Islamic Republic of Iran, in line with the transformative, transcendental and civilized competencies, having used ways to strengthen the internal construction, generational cohesion, identifying and guiding talented young human resources expanding think tanks and shall take firm steps toward civilization through synergy of its public officials in the form of " transformative, transcendental and civilized ambassadors".

کلیدواژه‌ها [English]

 • New Islamic Civilization
 • Islamic Government
 • Competency & Shahid Soleimani School
 1.                                                                 

  1. قرآن کریم، صفوی، سیّد محمّدرضا (1390)، قم: نشر معارف.
  2. اسدی فرد، رؤیا؛ خائف الهی، احمدعلی و رضائیان، علی (1390)، «مدل شایستگی مدیران دولتی ایران بر اساس صحیفه امام (ره) رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد»؛ نشریه مدیریت دولتی، شماره هشتم، زمستان، صص: 92-75.
  3. بهمنی، محمدرضا (1393)، «تمدن نوین اسلامی در اندیشه آیت الله خامنه ای (چیستى و چگونگى تکامل تمدنى جمهونی اسلامى ایران)»؛ فصلنامه علمى پژوهشى فلسفه و الهیات، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان، صص: 237-198.
  4. بیشه، مجید (1391)؛ «نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی در سازمان ثبت احوال کشور»، به راهنمایی: حبیب رودساز، دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.
  5. بیگدلی، عطاءالله (1396)؛ «تمدن شناسی؛ درآمدی بر ظهور و افول تمدن ها و وضعیت تمدنی انقلاب اسلامی»، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع).
  6. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (مجموعه بیانات).
  7. جهان بین، فرزاد (1398)؛ «درس گفتار تمدن نوین اسلامی»؛ تهران: آفتاب توسعه.
  8. حصیرچی، امیر؛ سلطانی، محمدرضا و فرهی بوزنجانی، برزو (1390)، «الگوی شایستگی مدیران نظام در اندیشه مقام معظم رهبری»؛ فصلنامه نظارت و بازرسی، سال پنجم، شماره 17، صص 38-7.
  9. ذاکری، محمّد و اسدی، اسماعیل (1396)؛ «شایستگی و جانشین پروری در نظام اداری»، تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
  10. رودساز، حبیب و بیشه، مجید (1393)؛ «نقش معنویت اسلامی در بروز رفتار شهروندی سازمانی»، فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت منابع در نیروی انتظامی، سال اوّل، شماره چهارم، زمستان، صص: 104-81.
  11. شهگلی، امیرحسین و پارسایی، جواد (1396)؛ «استعدادیابی در حکمت اسلامی: درآمدی بر استعدادیابی در حوزه ی علم النفس، مزاج شناسی، اقلیم شناسی و فراست»؛ تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، بسیج دانشجویی.
  12. لوننبرگ، فردریک و آیربی، بورلی (1393)؛ «روش شناسی تحقیق و نگارش پایان نامه»، قربانی زاده و حسینی مرام (مترجمان)، تهران: بازتاب.
  13. محمدی مزرعی، خدیجه و نادری، مهدی (1397)؛ «ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت آیت الله خامنه ای»؛ فصلنامه علمی پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، شماره 61، بهار ، صص 61-88.
  14. مطهّری، مرتضی (1395)؛ «انسان کامل»، قم: صدرا، چاپ شصت و پنجم.
  15. ــــــــــــ (1395)؛ «مجموعه آثار»، ج 24، قم: صدرا، چاپ هشتم.
  16. نجفی، موسی (1397)؛«نشست تخصصی فرهنگ و انقلاب اسلامی رویش ها و دستاوردها»، تهران: سالن جلسات مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.
  17. یوسفی، بتول (1397)؛ «درآمدی بر تمدن اسلامی؛ رهیافتی پیرامون ماهیت، ظرفیت و امکانات تمدن نوین اسلامی»، اصفهان: آرما.

  منابع انگلیسی

  1. Allena, Stuart, Williamsb, Peter, Allenc, Danielle (2018), "Human resource professionals' competencies for pluralistic workplaces", The International Journal of Management Education, pp: 309–320.
  2. Chen, T., Fu, M., Liu, R., Xu, X., Zhou, S., & Liu, B. (2019). How do project management competencies change within the project management career model in large Chinese construction companies?, International Journal of Project Management, 37(3), 485-500.
  3. Hwang, Huei-Lih, Kuo, Tian-Yuan (2018), "Competency in delivering health education: A concept analysis", Journal of Interprofessional Education & Practice, pp:20-25.
  4. Laraa, Francisco J, Salas-Vallinab, Andres (2017), "Managerial competencies, innovation and engagement in SMEs: The mediating role of organisational learning", Journal of Business Research, pp: 152–160.
  5. Mattingly, V., & Kraiger, K. (2019). Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation, Human Resource Management Review, 29(2), 140-155.
  6. Sethumadhavan Lakshminarayanan, Yogesh P. Pai, Badrinarayan Srirangam Ramaprasad, (2016) "Competency need assessment: a gap analytic approach", Industrial and Commercial Training, Vol. 48 Issue: 8, pp.423-430
  7. Suhairom, N., Musta’amal, A. H., Mohd Amin, N. F., Kamin, Y., & Abdul Wahid, N. H. (2019). Quality culinary workforce competencies for sustainable career development among culinary professionals, International Journal of Hospitality Management, 81, 205-220.