تبیین مبانی و اصول مدیریت سرمایه‌های انسانی شهید سلیمانی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

چکیده

هدف: انسان را به عنوان یکی از مهم‌ترین و گاه مهم‌ترین سرمایه سازمان تصویر می‌کنند. سرمایه‌ای که توان تعامل، اندیشه و خودارتقایی دارد. عموم صاحب نظران حوزه سرمایه انسانی بر این باورند که باید به منظور دستیابی به به اثربخشی بیش‌تر در سازمان، این سرمایه را مدیریت کرد. اما مدیریت اسلامی و مدیریت جهادی و به طور خاص، مکتب شهید سلیمانی، قائل به اندیشه‌ای برای به سامان کردن سرمایه انسانی از طریق رشد دادن آن‌ها است. از این رو، شناخت اندیشه او در این باره مطمح نظر این پژوهش است.
روش‌شناسی: روایت‌پژوهی از رویکردهای مهم در پژوهش‌های کیفی است که عمدتا برای فهم عمیق دیدگاه‌های تجربی خبرگان کاربرد دارد. از این روش برای درک عمیق افراد نزدیک در روایت رهبران استفاده می‌شود. بنابر نوع هدف پژوهش نسبت به شناسایی اندیشه‌های شهید سلیمانی و دسترسی‌ای که در این پژوهش به فردِ قرین ایشان وجود داشت، از روش روایت‌پژوهی استفاده شده است.
یافته‌ها: نشان می‌دهد که شهید سلیمانی دارای مبانی فکری مانند دین محوری و تمرکز بر دفاع مقدس بوده است. همچنین، مبانی عملی ایشان مباحثی مانند خردورزی، حکمت و رشد و ارتقای انسان، محور فعالیت‌های ایشان است. در بعد اصول رفتاری ایشان نیز مواردی مانند اخلاص در عمل، هدایت از طریق عمل، مدیریت بر خویشتن، تفکر عمیق، قاطعیت در تصمیم‌گیری، نفوذ کلام، متفکر و ادیب، ولایتمداری، مردم‌داری و از همه مهم‌تر دارای روحیه جهادی و عشق به شهادت ذکر شده است.
 نتایج: حاکی از آن است که وجه متمایز مدیریت سرمایه انسانی شهید سلیمانی با آن‌چه به صورت معمول در ادبیات حوزه مدیریت منابع انسانی با آن روبرو بوده‌ایم در مبانی و اصول آن است. مهم‌ترین تفاوت در این موضوع، تفاوت در مبانی فکری و عملی است که دین‌مداری، خردورزی، حکمت‌بنیانی و تأکید و تمرکز بر رشد انسان‌ها است. در جمع‌بندی این تفاوت‌ها، می‌توان آن‌ها را در 5 محور جمع‌بندی کرد. این محورها عبارت‌اند از: دیانت، اخلاق‌مداری، انسان‌محوری، انگیزش و تربیت- کادرسازی و عمل جهادی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the principles of human capital management of Martyr Soleimani

نویسندگان [English]

 • Ghafour Kargari 1
 • Mohammad Amin Pahlavan Sharif 2
 • Mojtaba Alavian 3
1 Imam Hossein University
2 Imam Hossein University
3 Imam Sadiq University
 • Avison, D. E. (1999). Action research. Communications of the ACM, 42(1), 94-97.
 • آذربایجانی, مسعود (1398). تبیین مفهوم تعادل در زندگی از دیدگاه اسلام و شناسایی عوامل سطح فردی مؤثر بر تعادل کار-خانواده. فرهنگ در دانشگاه اسلامی.
 • افجه, س. ع. (1380). رهبری و مدیریت اسلامی (1). دانش و توسعه, 27-42.
 • اکرامی, م. (1389). الگوی رهبری آموزشی در دانشگاههای دولتی ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 49-86.
 • پورکریمی, ج. (1398). مؤلفه های رهبری دوسو توان: مطالعه فراترکیب. آموزش علوم دریایی, 123-138.
 • حاجی‌وند, مجتبی (1398). اصول انسان شناختیِ مدیریت منابع انسانی اسلامی. مدیریت منابع در نیروی انتظامی, 1-30.
 • حائری, س. (1391). مرجعیت و رهبری. فقه اهل بیت علیهم السلام, 5-10.
 • خمینی, روح الله. (1359). صحیفه نور، جلد 13.
 • ساعتچی, م. (1384). طراحی الگوی رهبری اثربخش دانشگاهی. دانشور رفتار, 1-18.

حاجی وند، مجتبی(1398)، اصول انسان شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 1-30

 • رحیمی‌نژاد، سیدپیمان (1398). کارکردهای رهبری اخلاقی و رهبری حمایتی برای سرمایه روان شناختی و اثربخشی سازمانی. اخلاق در علوم و فناوری, 26-34.
 • شریعتى, ع. (1380). حسین وارث آدم (جلد چاپ نهم). تهران: قلم.
 • عابدی احمد. (1386). روش شناسی اقدام پژوهی و کاربرد آن در پژوهش های علوم رفتاری. روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه), 13(51), 71-89.
 • سلطان زاده، وحید، قلاوندی، حسن و فتاحی مسلم (۱۳۹۱ )، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز، دو فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، سال چهارم ،شماره ۲ ، پیاپی ۱۲
 • گنجعلی, اسدالله و احسان رحیمی (1396). تبیین مبانی انسان شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی (ره). اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت), 49-81.
 • مجیدی, حسن. (1393). در نهج البلاغه جایگاه کار و تقسیم کار. پژوهش نامه علوی, 99-117.
 • مطهری, مرتضی. (1367). انسان کامل. قم‌: صدرا.
 • مطهری, مرتضی. (1390). حماسه حسینی. صدرا.
 • گنجعلی, ‌اسدالله; ابراهیمی, ‌کریم; سرآبادانی‌تفرشی, ‌حسین (1394): بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد. In اندیشه مدیریت راهبردی 17 (9), pp. 147–174.
 • صلواتیان، ‌سیاوش؛ هرمزی‌زاده، ‌محمدعلی؛ شهبازی‌سلطانی، ‌محمد (1395): شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی؛مدیر جهادی رسانه. دین و ارتباطات 50 (23)، صص. 81–117.
 • مصباح‌یزدی، ‌محمد‌تقی (1374)، تبیین مفهوم مدیریت اسلامی. تعاون و کشاورزی 48 (1)، صص. 38–41.
 • گنجعلی، ‌اسداله؛ علی‌شیری، ‌محمدمهدی؛ بیدی، ‌مجتبی (1393)، شایستگی های مدیریتی مدیران جهادی؛ تحلیلی داده بنیاد. چشم انداز مدیریت دولتی 19 (5)،صص. 39–56.
 • کیانی‌زاده، ‌میثم؛ گلشنی، ‌علیرضا (1395)، شناسایی ویژگی‌های شخصیتی سیاست‌گذاران مبتنی بر مدیریت جهادی. مطالعات راهبردی بسیج 72 (19)، صص. 57–78.