فهم منطق رفتارسیاسی شهید سلیمانی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

هدف: شهید سلیمانی دارای وجوه نظامی شناخته شده است. او را به عنوان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین افراد در غرب آسیا در دهه‌های اخیر شناسایی کرده‌اند. این گونه شناسایی، نمی‌تواند فقط بر شناخت او به عنوان یک ژنرال پرقدرت نظامی متکی باشد. بلکه، او علاوه بر اینکه در عرصه نظامی توانمندی منحصر به فرد داشت، در عرصه‌های مکمل، خاصه در مباحث سیاسی بسیار اثرگذار بود. از این رو شناسایی منطق رفتار ایشان به عنوان هدف این مقاله در نظر گرفته شد.
روش‌شناسی: برای نیل به این هدف، روش‌شناسی روایت‌پژوهی مورد استفاده قرار گرفت و تلاش گردید تا از منظر افراد قرین با شهید، به بررسی موضوع پرداخته شود.
یافته‌ها: یافته ها حاکی از آن است که الگوی تفکر جهادی شهید سلیمانی، منحصر به امور نظامی نبود بلکه حوزه های مختلف، از جمله رفتار سیاسی را هم شامل می‌شد. همین الگو تا پایان زندگانی جهادی او ادامه داشت و حتی منطق رفتار سیاسی او را در وصیت‌نامه سیاسی – الهی او نیز می‌توان مشاهده کرد. خدای متعال نیز اراده کرد تا حتی بعد از شهادتش، اثرگذار بماند و لذا شهادت او تبدیل به یکی از قوی‌ترین موج‌آفرینان سیاسی- الهی در جهان شد.
نتایج: نتایج تحقیق نشان می‌دهد که محور اصلی منطق رفتار سیاسی شهید سلیمانی التزام نظری و عملی به ولایت فقیه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding the logic of Martyr Soleimani's political behavior

نویسندگان [English]

  • Ahad Karimkhani 1
  • Ayoub Pourghayomi 2
  • Hadi Ranjbar 3
1 Imam Hossein University
2 Imam Hossein University
3 Imam Sadiq University
Avison, D. E. (1999). Action research. Communications of the ACM, 42(1), 94-97.
Lacewing, M. (2009). Practical wisdom. Philosophyfor A2: Key Themes in Philosophy.
Sarat, A. (1983). The Maturation of Political Jurisprudence. Western Political Quarterly, 36(4), 551-558.
Shapiro, M. (1963). Political jurisprudence. 52 , 294.
Thompson, D. F. (1987). Political ethics and public office. Harvard University Press.
برزگر, ا. (1373). مبانی تصمیم‏گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره). تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
برزگر, ا. (1388). روانشناسی سیاسی. تهران: سمت.
برزگر, ا. (1389). ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام. دانش سیاسی, 6(2), 43-79.
جوادی‏آملی, ع. (1378). تسنیم؛ تفسیر قرآن‏کریم (جلد جلد اول). (ت. ع. ‏اسلامی, تدوین) قم: مرکز نشر اسراء.
خمینی, ر. (1362). صحیفه نور. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
رجایی, ف. (1373). معرکه جهان بینی‏ها. تهران: شرکت انتشارات احیاء کتاب.
شریعتمدار, ن. (1380). کارایی فقه سیاسی (جلد شماره 14). فصلنامه علوم سیاسی.
صدر, م. (1359). خلافت انسان و گواهی پیامبران. (ت. ج. موسوی, مترجم) تهران: روزبه.
طباطبائی, س. (1374). تفسیرالمیزان. (س. م. موسوی‏همدانی, مترجم) قم: دفتر انتشارات اسلامی.
عابدی احمد, ش. ع. (1386). روش شناسی اقدام پژوهی و کاربرد آن در پژوهش های علوم رفتاری. روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه), 13(51), 71-89.
علیخانی, ع., & همکاران. (1384). مالک بن‏نبی،‌ در: اندیشه سیاسی در جهان اسلام (جلد جلد2). تهران: جهاد دانشگاهی.
فیض, ع. (1380). گفتگو (جلد 10). متین.
قرضاوی, ی. (2001م). مدخل لمعرفه الاسلام. قاهره: مکتبه وهبه.
کلینی, ا. (1365). الاصول من الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مصباح یزدی, م. (1388). احتیاط، اصل روش‏شناسی دین پژوهی (جلد شماره اول). فصلنامه پژوهش.
مطهری, م. (1382). انسان و ایمان. تهران: صدرا.
نراقی, ا. (1380). معراج السعاده (جلد چاپ پنجم). تهران: انتشارات پیام آزادی.