تکلیف مداری و نقش این باور در شکل گیری زندگی جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی

نویسندگان

1 فرمانده سپاه استان کرمان و همرزم شهید سلیمانی

2 دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

هدف: زندگی تحت نگاه تکلیف محوری بر اساس نگاه قرآنی، جهت گیری الهی را در زندگی فردی و اجتماعی فرد مکلف ایجاد می‌کند و اگر بخواهیم برای این زندگی تعریفی و معنی دقیق ارایه دهیم می‌توانیم بگوییم زندگی جهادی. در این نوع زندگی شخص به طور مدام در حال نبرد با دشمن درونی و دشمن بیرونی است. یا به عبارتی در حال جهاد اکبر و جهاد اصغر است. شهید قاسم سلیمانی نمونه ای برجسته از شخصیت های تکلیف مداری است که می‌توان با مطالعه این مصداق مسلم و بررسی زندگی سراسر جهادی این سرباز کم نظیر جهان اسلام، نسخه ای کامل از یک انسان تکلیف مدار و ولایت مدار واز یک فرمانده حاذق و مدیری جهادگر و جهادی را به جامعه ارزشی، جامعه نخبگانی و به نوعی جامعه علمی معرفی کرد. در این مقاله سعی شده به اندازه وسع و فرصت به برخی از افکار و بعضی از نقش‌آفرینی‌های بی‌بدیل و به تبع آن دستاوردهای کم‌نظیرایشان در دوران  زندگی شخصی، اجتماعی، نهادی  و به عبارتی زندگانی جهادی اشاره شود.
روش‌شناسی: متناسب با داده‌های مورد استفاده در این پژوهش، از روش‌شناسی روایت‌پژوهی استفاده شده است. یافته‌ها: دستاوردهای شهید حاج قاسم سلیمانی تنها محدود به این نیست که وی شخصیتی الگو برای زندگی شخصی، نهادی وحتی اجتماعی  ما است بلکه عمده دستاوردهای او معطوف به نوع اندیشه مکتب ساز او است. آنجایی که  تکلیف مدار زندگی جهادی او می‌شود و اراده ولی او، شیوه فرماندهی و سبک زندگی جهادی او را شکل می‌دهد.
نتایج: بیانگر این است که در انسانی که خود را هر آیینه مکلف و در حال جهاد بیابد، مسیر قرب الی‌الله را خواهد پویید و در این میانه خیرات و مبرات او نصیب همگان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The task of orbit and the role of this belief in the formation of the jihadi life of Martyr Haj Qasem Soleimani

نویسندگان [English]

  • Hossein Maaroufi 1
  • Hamid Aminzadeh 2
  • Seyed Ali Razavi 3
1 Colleague of Martyr Soleimani
2 Imam Hossein University
3 Imam Sadiq University
Avison, D. E. (1999). Action research. Communications of the ACM, 42(1), 94-97.
Knapp, M. G. (2003). The concept and practice of Jihad in Islam. ARMY WAR COLL CARLISLE BARRACKS PA.
Lewis, B. (2007). Freedom and justice in Islam. Society, 44(2), 66-70.
Mihaiu, D. M. (2010). Efficiency, effectiveness and performance of the public sector. Romanian Journal of Economic Forecasting, 4(1), 132-147.
احمدی, م. (1385). انقلاب اسلامی احیاگر ارزش های دینی. پیام, 81, 54-80.
الوانی, س. (1383). نارسایی های ارزیابی عملکرد در مدیریت نتیجه گرا. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 43.
توفیق, ع. س. (2015). الإنسان الکامل فی الرؤیة العرفانیة الإسلامیة. خریف, 32, 53-84.
جعفری هرندی, م. (1384). آمیختگی مصادیق و مفاهیم در فقه. مقالات و بررسیها, 38(77), 11-31.
حسینی خامنه‌ای, س. (۱۳۵۴). طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی و مرکز صهبا.
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (1369). آیینه پژوهش. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
ذهنى تهرانى, س. (1388). بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه. قم‌: گنجینه ذهنى.
رشید, غ., & ادریسیان, م. (1397). تبیین آموزه‌های جهادی قرآنی مؤثر بر روحیه ی جهادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی. مطالعات دفاعی استراتژیک, 16(72), 5-26.
طاهرى خرم‌آبادى, ح. (1368). جهاد در قرآن. تهران: پیام آزادى.
عابدی احمد, ش. ع. (1386). روش شناسی اقدام پژوهی و کاربرد آن در پژوهش های علوم رفتاری. روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه), 13(51), 71-89.
گودرزی, ا., سلیمانی دره باغی, ف., & شاه احمدقاسمی, ز. (1397). چیستی و مؤلفه های «تحول در انسان» در سازمان های آموزشی بر اساس آموزه های اسلامی. علوم تربیتی از دیدگاه اسلام, 6(10), 101-122.
مکارم شیرازى, ن. (1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الإسلامیه.
مهری, ک. (1396). تدوین یک الگوی نظری (تحلیلی) در خصوص تحول معنوی براساس بیانات مقام معظم رهبری. تربیت اسلامی, 12(24), 7-29.
نقى‌پورفر, و. (1376). اصول مدیریت اسلامى و الگوهاى آن. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتى.
نورى همدانى, ح. (1367). جهاد. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى.